Vi är ett väletablerat elföretag som utför alla vanligt förekommande elektriska arbeten och tjänster vid nyproduktion, ombyggnader och service. Ulvsunda Eltjänst och Fastighetsteknik AB hjälper fastighetsägare och företag med elektriska tjänster med utgångspunkt från Bromma.

Installation- & Servicegrupp

Vi har en installationsgrupp för en servicegrupp, och vi utför arbeten över hela Stockholmsregionen. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

Behöriga Elektriker

Ulvsunda Eltjänst och Fastighetsteknik AB innehar behörighet som elektriker för säkerhet och garantera kvalitet. VI följer rådande kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv. Företaget genomgår löpande utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet. Vi hjälper dig med rådgivning och utför energibesparande åtgärder i bostäder och kommersiella lokaler.

Kvalitet

Vi använder oss av kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. För information och sortiment bland våra elprodukter bland strömbrytare, lampor hos Elko m.m titta gärna här. Ulvsunda Eltjänst och Fastighetsteknik AB ger givetvis garantier på utförda arbeten, och innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar.

Elarbeten i skärgården

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa el & byggprojekt!

Vi utför eltjänster i skärgården